Een club met een rijke historie

In den beginne


Het begon ooit in een café en het eindigt ook nog steeds vaak in een cafë.

85 jaar OZW. In 1934 kwamen wat jongelui bijeen in café van Duinen aan de Grote markt in Groningen. Later is dat pand in de oorlog weggebombardeerd. De opzet was om op de zondagavond wat te gaan ballen op een veldje bij Villa Sonnevanck aan de Verlengde Hereweg, om zodoende het vermoeiende en beslommerende zakenleven wat los te trappen. De vrouwen en de dames van de OZW-ers werden daar nadrukkelijk bij betrokken. Het mooie pand staat daar nog steeds.

Na 2 jaar “ wild” voetbal werd de aansluiting bij de NVB afd.Groningen gezocht. Met twee senior elftallen en geen jeugd, want dat gaf teveel gedoe. En dat is inmiddels traditie geworden. Nog steeds voetballen we met twee elftallen in de KNVB-competitie en nog steeds is er geen jeugd beneden de 18 jaren. We kunnen wel groter worden, soms melden zich hele elftallen aan en we hebben ooit gedacht aan een dameselftal, maar de traditie gaf de doorslag. Twee teams, dat houdt het mooi overzichtelijk.

Kameraadschap en respect


OZW heeft ook nog een ballotage. Je kunt alleen via iemand die al lid is en met goedkeuring van alle leden lid worden van OZW. Want we zijn ook kwetsbaar als kleine vereniging. En het belangrijkste wat ons bindt, is een gezellige, positieve sfeer. Niemand is anoniem. Dat maakt dat er nog steeds loslopende voetballers zijn, die lid willen worden van onze mooie club.

Het is opvallend, dat de sfeer en de opzet van de beginjaren van OZW tot op de dag van vandaag altijd bewaard zijn gebleven. Voetbal is een aardig spelletje, maar waar het echt om gaat is het onderling respect, het plezier en de kameraadschap. Daarbij willen een graag geziene gast zijn bij scheidsrechters en bij onze tegenstanders.

Leve OZW!


We blijven een trotse Stad-Groninger vereniging, die het leven viert. Maar er ook voor elkaar staan, als datzelfde mooie leven, minder prettige verrassingen in petto heeft. De eerste 80 jaar van OZW zijn nu gebundeld in een heus boek. Op 10 oktober 2019 werd het eerste exemplaar plechtig en feestelijk uitgereikt aan oud-international Arie Haan. De samensteller, ondergetekende, heeft er ruim 9 jaar over gedaan, om de 80-jarige geschiedenis op papier te krijgen.

Het boek is een naslagwerk, een bladerboek, met veel foto’s, interviews, anecdotes, wedstrijdverslagen en ook mooie verhalen over de diepte- en vooral hoogtepunten van deze unieke club. Daarnaast zit er ook nog een cd met een tweetal clubliederen bij. Het boek is te verkrijgen via de bestuursleden van OZW, de kosten bedragen slechts 25 euro. OZW leeft en dus kan ik met een gerust hart zeggen: Leve OZW!!

Wouter Warnaar – oud voorzitter.


Sponsoren van OZW