Die wedstrijd in Annen
januari 27, 2021
Van de voorzitter
februari 17, 2021
 

Afgelopen donderdag 11/2 heeft het bestuur voor het eerst overleg gehad in de nieuwe samenstelling. In dit overleg hebben we teruggekeken naar de afgelopen ALV en de rolverdeling binnen het bestuur besproken.

Nadat we de notulen van de vorige bestuursvergadering hadden vastgesteld hebben we de notulen van de ALV besproken. De betrokkenheid van de leden werd door het aantal deelnemers weer duidelijk. De opkomst was weer geweldig. Al klinkt het raar als je over opkomst hebt terwijl het een online vergadering was.

Alle agendapunten hebben de aandacht gekregen die ze moeten hebben. En wat ook benoemd mag worden is de vergaderdiscipline die zeer goed was. Het kan zijn dat het centraal ‘muten’ van de microfoons hierbij geholpen heeft.

Een belangrijk agendapunt voor het bestuur en de leden was natuurlijk ook het vertrek van twee bestuursleden en de daarbij behorende verkiezing. Dit was een moment waarop het extra pijnlijk werd dat we de ALV niet in de Sleutel konden houden. De twee aftredende leden verdienden een mooier afscheid. Errol, Henk, Fabian en Hedzer hebben Wouter en Koos nog bezocht in het weekend na de ALV. Maar er is ook afgesproken dat we als vereniging nog uitgebreid stil gaan staan bij hun vertrek uit het bestuur.

Wouter is 20 jaar bestuurslid geweest waarvan hij de laatste tien jaar De Voorzitter was. Ik weet het is discutabel om op deze wijze de hoofdletter te gebruiken, maar hij laat een behoorlijke uitdaging achter voor het bestuur. Dat brengt ons bij de taakverdeling binnen het bestuur. Hedzer is herkozen en blijft, en dat mag voor niemand een verrassing zijn, de penningmeester. Fabian, nu ook officieel gekozen als bestuurslid is verantwoordelijk voor de wedstrijd coördinatie. Henk blijft verantwoordelijk voor de commerciële zaken en Errol is goed in zijn rol gegroeid als secretaris en blijft dat doen. Dan blijft de rol van voorzitter over voor ondergetekende. Dat dit als laatste wordt genoemd doet geen recht aan de functie van voorzitter van OZW. Ik beschouw het dan ook als een erefunctie binnen de vereniging. Ik kom hier later in deze nieuwsbrief op terug. Wij als bestuur zijn tevreden over de verdeling en hebben er erg veel zin in om in deze samenstelling de aankomende jaren sturing te geven aan de club.

Aandachtspunten die we tijdens de afgelopen vergadering genoemd hebben voor de aankomende tijd:

- Bemensing van de kantine. Koos en Wouter willen wel af en toe achter de bar staan ter ondersteuning van André. Maar om de continuïteit te borgen moet er een andere oplossing komen voor de kantine op wedstrijddagen en tijdens de training.

- Ondersteuning van de activiteiten commissie in deze bijzondere tijd. Het is moeilijk om plannen te maken omdat je niet weet hoe de ontwikkelingen zijn. Gezamenlijk gaan we kijken wat er wel mogelijk is.

- Scheidsrechters. We hebben onvoldoende scheidsrechters. Hier moeten we aandacht aan besteden. Gelukkig zijn er leden die wel af en toe willen fluiten maar dat zijn leden die ook graag willen voetballen. Dat moeten we dus goed verdelen.

Namens het bestuur,

Leen